Wywóz odpadów z przejść granicznych województwa podlaskiego

Order Newsletter: 457625 Position: (oferta nr 3635982)

Client
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-213 Białystok, Mickiewicza 3
www
https://puw.bip.gov.pl
E-Mail
psawon@bialystok.uw.gov.pl
Created
2022-11-24

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Mickiewicza 3 15-213 Białystok podlaskie REGON 000514213 https://puw.bip.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wywóz odpadów z przejść granicznych województwa podlaskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wywóz odpadów komunalnych z dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Bobrowniki - Bierestowica oraz kpg Kuźnica Białostocka – GrodnoWywóz odpadów komunalnych z dpg Białowieża – PiererowWywóz odpadów komunalnych z dpg Połowce – PieszczatkaWywóz odpadów komunalnych z rzpg Rudawka – LesnajaWywóz opakowań z papieru i tektury z dpg Kuźnica Białostocka – BruzgiWywóz opakowań z papieru i tektury z dpg Bobrowniki – Bierestowica

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information