Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żerków od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Order Newsletter: 457627 Position: (oferta nr 3635980)

Client
Gmina Żerków
State
wielkopolskie
Address
63-210 Żerków, Adama Mickiewicza 5
Phone
627403024
www
www.zerkow.pl
E-Mail
sekretariat@zerkow.pl
Created
2022-11-24

Gmina Żerków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Żerków Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków wielkopolskie tel. 627403024 REGON 250855475 www.zerkow.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żerków od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żerków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Przedmiot umowy obejmuje odbiór i transport:1) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na:a) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale,b) szkło bezbarwne,c) szkło kolorowe,d) papier i tektura,e) bioodpady.f) przeterminowane lekiSzacuje się, że ilość odebranych odpadów od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wyniesie:a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 200301 - 1560,00 Mgb) papier i tektura – 150101 - 43,00 Mgc) metale i tworzywa sztuczne – 150102 – 164,00 Mgd) szkło bezbarwne– 150107 – 152,00 Mge) szkło kolorowe– 150107 – 64,00 Mgf) odpady biodegradowalne – zielone i kuchenne – 200108 – 431,00 Mgg) przeterminowane leki – 200132 – 0,06 MgPodane ilości mają charakter szacunkowy. Wykonawca musi liczyć się z tym, że będą następowały zmiany ilości odpadów wynikające ze zmian okoliczności zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać odebrane odpady komunalne do zagospodarowania do instalacji Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1 A, 63-200 Jarocin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02