„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Bogoria i jej jednostek organizacyjnych”

Order Newsletter: 457636 Position: (oferta nr 3635974)

Client
Gmina Bogoria
State
świętokrzyskie
Address
28-210 Bogoria, Opatowska 13
Phone
+48158674086
Fax
+48158674281
www
http://www.bogoria.pl
E-Mail
surmanski.urzad@bogoria.pl
Created
2022-11-24

Gmina Bogoria

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bogoria Opatowska 13 28-210 Bogoria świętokrzyskie tel. +48158674086 fax. +48158674281 REGON 830409637 http://www.bogoria.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Bogoria i jej jednostek organizacyjnych”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji do punktów poboru paliwa gazowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09120000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02