Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, o zasięgu wojewódzkim, o zasięgu lokalnym

Order Newsletter: 457639 Position: (oferta nr 3635973)

Client
Urząd Miejski Wrocławia
State
dolnośląskie
Address
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1
Phone
+48 71 777 77 77
Created
2022-11-24

Urząd Miejski Wrocławia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1 50-141 Wrocław dolnośląskie tel. +48 71 777 77 77 REGON 001094670

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, o zasięgu wojewódzkim, o zasięgu lokalnym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: ZADANIE I – w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim wydania od poniedziałku do soboty, a także w jej stałych i okazjonalnych dodatkach branżowych oraz tematycznych wraz ze wszystkimi stronami ukazującymi się w jej wydaniach i w serwisie internetowym gazety, w tym opracowanie składu i grafiki ogłoszenia.ZADANIE II – w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim (woj. dolnośląskie) wydania od poniedziałku do co najmniej piątku, a także w jej stałych i okazjonalnych dodatkach branżowych oraz tematycznych wraz ze wszystkimi stronami ukazującymi się w jej wydaniach i w serwisie internetowym gazety, w tym opracowanie składu i grafiki ogłoszenia.ZADANIE III- w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (miasto Wrocław) wydania od poniedziałku do co najmniej piątku, a także w jej stałych i okazjonalnych dodatkach branżowych oraz tematycznych wraz ze wszystkimi stronami ukazującymi się w jej wydaniach i w serwisie internetowym gazety, w tym opracowanie składu i grafiki ogłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79970000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:Dla ZADANIA I- 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)Dla ZADANIA II – nie dotyczyDla ZADANIA III- 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02