Dostawy produktów głęboko mrożonych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2023 r.

Order Newsletter: 457098 Position: (oferta nr 3635972)

Client
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
State
zachodniopomorskie
Address
75-901 Koszalin, 4-go Marca 3
Phone
261 456 877, 261 456 815
www
17wog.wp.mil.pl
E-Mail
17wog.przetargi@ron.mil.pl
Created
2022-11-24

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy 4-go Marca 3 75-901 Koszalin zachodniopomorskie tel. 261 456 877, 261 456 815 REGON 321203128 17wog.wp.mil.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy produktów głęboko mrożonych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2023 r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych do 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2023 r., zgodnie z treścią SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ oraz Wykazem rodzajowo-ilościowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający szczegółowo opisał wymagania jakościowe, miejsca oraz godziny dostawy w Opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w sposób sukcesywny na podstawie składanych zamówień do miejsca: 1) magazynu żywnościowego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;2) magazynu żywnościowego w Darłowie ul. Zwycięstwa 2;3) obiektu kuchenno-stołówkowego w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4a ( w razie zaistnienia konieczności dostawy).3. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 9 SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15896000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information