„Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2023 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

Order Newsletter: 457102 Position: (oferta nr 3635969)

Client
Powiat Wadowicki
State
małopolskie
Address
34-100 Wadowice, Stefana Batorego 2
E-Mail
biuro@powiatwadowicki.pl
Created
2022-11-24

Powiat Wadowicki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Wadowicki Stefana Batorego 2 34-100 Wadowice małopolskie REGON 072183421

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2023 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach przy ul. Batorego 2, w 2023 roku w tym:1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek we wszystkich kategoriach wagowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych), 2) doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego rejestrowanych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-06