Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2023 – 2024

Order Newsletter: 457105 Position: (oferta nr 3635968)

Client
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
State
zachodniopomorskie
Address
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
Phone
91 44 19 111
www
www.wzp.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@wzp.pl
Created
2022-11-24

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 44 19 111 REGON 811683876 www.wzp.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2023 – 2024

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2023 – 2024.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 9 i 10 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).2. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.3. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w Rozdziale XVI SWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09