Przebudowa sal lekcyjnych i pomieszczeń magazynowych na strzelnicę pneumatyczną w Liceum nr II w Bolesławcu w ramach programu "Strzelnica w Powiecie 2022"

Order Newsletter: 457110 Position: (oferta nr 3635965)

Client
POWIAT BOLESŁAWIECKI
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, ul. Armii Krajowej 12
Phone
75 732 32 58
Fax
75 732 32 50
E-Mail
biuro@powiatboleslawiecki.pl
Created
2022-11-24

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: POWIAT BOLESŁAWIECKI ul. Armii Krajowej 12 59-700 Bolesławiec dolnośląskie tel. 75 732 32 58 fax. 75 732 32 50 REGON 230821629

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa sal lekcyjnych i pomieszczeń magazynowych na strzelnicę pneumatyczną w Liceum nr II w Bolesławcu w ramach programu "Strzelnica w Powiecie 2022"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sal lekcyjnych i pomieszczeń magazynowych na strzelnicę pneumatyczną w Liceum nr II w Bolesławcu wraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia zgodnego z wymaganiami konkursu ofert pn. „Strzelnica w Powiecie 2022” nr 2/2022/CWCR. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, tj.: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Przedmiary robót, przedmiar wyposażenia,3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information