Świadczenie usług cateringowych na potrzeby konferencji, seminariów i sympozjów organizowanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Order Newsletter: 457115 Position: (oferta nr 3635961)

Client
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
State
mazowieckie
Address
00-930 Warszawa, Wspólna 30
E-Mail
zamowienia@minrol.gov.pl
Created
2022-11-24

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna 30 00-930 Warszawa mazowieckie REGON 000063880

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby konferencji, seminariów i sympozjów organizowanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby konferencji, seminariów i sympozjów organizowanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będą obejmować:1) przygotowanie zestawów, zgodnie ze składanym każdorazowo zamówieniem,2) dostarczenie i transport zestawów określonych w zamówieniu wraz z obsługą logistyczno-techniczną,3) zapewnienie zastawy stołowej, w szczególności talerzy, szklanek, kubków i sztućców dla wskazanej w zamówieniu liczby gości,4) zapewnienie odpowiedniej liczby profesjonalnych kelnerów (noszących stroje formalne) do realizacji danego zamówienia,5) zapewnienie odpowiedniej liczby stołów koktajlowych, bufetowych lub barowych w zależności od liczby gości, ilości i rodzaju zamówionych zestawów oraz charakteru organizowanego zamówienia,6) zapewnienie czystego i nieuszkodzonego nakrycia na stoły na każdorazowe żądanie Zamawiającego wyrażone w zamówieniu,7) wykonania czynności przygotowujących w ramach świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego,8) doprowadzenie miejsca, w którym świadczone były usługi do stanu pierwotnego najpóźniej do końca dnia, w którym zostało zrealizowane zamówienie,9) uprzątnięcie i wywiezienie śmieci powstałych podczas świadczenia usług, najpóźniej do końca dnia, w którym zostało zrealizowane zamówienie,10) zapewnienie przez Wykonawcę wszelkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do należytego wykonania usług, innych niż wskazane w punktach 1-9.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information