Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rząsce na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

Order Newsletter: 457121 Position: (oferta nr 3635957)

Client
Szkoła Podstawowa im.Wandy Rutkiewicz w Rzasce
State
małopolskie
Address
30-199 Kraków, Krakowska 122
Phone
48 12 6379390
Fax
48 12 6379390
www
www.sprzaska.zabierzow.org.pl
E-Mail
sprzaska.sekretariat@gmail.com
Created
2022-11-24

Szkoła Podstawowa im.Wandy Rutkiewicz w Rzasce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Podstawowa im.Wandy Rutkiewicz w Rzasce Krakowska 122 30-199 Kraków małopolskie tel. 48 12 6379390 fax. 48 12 6379390 REGON 001234579 www.sprzaska.zabierzow.org.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rząsce na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rząsce na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55520000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02