Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania

Order Newsletter: 457122 Position: (oferta nr 3635956)

Client
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
State
podkarpackie
Address
35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
E-Mail
biuro@pzdw.pl
Created
2022-11-24

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów podkarpackie REGON 690587670

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zad. Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i komórek terenowych oraz zwrot przesyłek niedoręczonych.Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 306.120,19 zł, w tym:Zadanie nr 1 – 288.998,59 zł;Zadanie nr 2 – 17.121,60 zł.Zad. Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest doręczanie w 2023 roku prawidłowo nadanych przesyłek z miejsca nadania do miejsca doręczenia wskazanego przez Zamawiającego wg zasad usług kurierskich.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Zamówienia stanowiący Załącznik do SWZ.Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 306.120,19 zł, w tym:Zadanie nr 1 – 288.998,59 zł;Zadanie nr 2 – 17.121,60 zł.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:Zadanie nr 1 – 2.400,00 złZadanie nr 2 – NIE DOTYCZY

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02