Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 3 zadania

Order Newsletter: 457127 Position: (oferta nr 3635954)

Client
INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI
State
lubelskie
Address
20-090 Lublin, ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 2
Phone
817184485
www
https://www.imw.lublin.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@imw.lublin.pl
Created
2022-11-24

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 2 20-090 Lublin lubelskie tel. 817184485 REGON 000288521 https://www.imw.lublin.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 3 zadania

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie nr 1 – Odczynniki jak w katalogu A&A Biotechnology lub równoważne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZZadanie nr 2 – Odczynniki jak w katalogu SEQme lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZZadanie nr 3 – Materiały zużywalne jak w katalogu ThermoFisher lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02