Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023

Order Newsletter: 457128 Position: (oferta nr 3635953)

Client
Gdyńskie Centrum Sportu
State
pomorskie
Address
81-538 Gdynia, Olimpijska 5
Phone
+48586223574
Fax
+48586223574
Created
2022-11-24

Gdyńskie Centrum Sportu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdyńskie Centrum Sportu Olimpijska 5 81-538 Gdynia pomorskie tel. +48586223574 fax. +48586223574 REGON 191439845

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:1) odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z:a) obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Centrum Sportu położonych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5,b) Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5,c) Hali Gdynia Arena położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8, d) Narodowego Stadionu Rugby położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10, e) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4, f) morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A,g) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9,2) na odbiorze i unieszkodliwianiu nieczystości ciekłych (szamba) z:a) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9,b) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90513200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02