Dostawa wodomierzy oraz systemu do zdalnego ich odczytu

Order Newsletter: 457131 Position: (oferta nr 3635951)

Client
Gmina Świętajno
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-411 Świętajno, Świętajno 104
Phone
87 5215420
E-Mail
ug@swietajno.pl
Created
2022-11-24

Gmina Świętajno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno warmińsko-mazurskie tel. 87 5215420 REGON 790671314

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wodomierzy oraz systemu do zdalnego ich odczytu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do systemu radiowego oraz oprogramowania do tego systemu. A. Wodomierze – zamówienie obejmuje dostawę wodomierzy domowych, wodomierzy statycznych i wodomierzy przemysłowych, w następujących ilościach:1) wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R/160 dla poziomej pozycji zabudowy – oraz R/100 dla pionowej pozycji zabudowy DN20, Q3 4,0 m3/h, L=130 mm - w ilości 100 szt.,2) wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R/100 dla poziomej pozycji zabudowy oraz R/63 dla pionowej pozycji zabudowy – DN15, Q3 2,5 m3/h, L=110 mm - w ilości 346 szt.3) wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R/100 dla poziomej pozycji zabudowy – oraz R/63 dla pionowej pozycji zabudowy DN20, Q3 4,0 m3/h, L=130 mm - w ilości 500 szt.4) wodomierze ultradźwiękowe o współczynniku R/250 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN25, Q3 6,3 m3/h, L=260 mm - w ilości 50 szt.5) wodomierze przemysłowe ultradźwiękowe o współczynniku R/400 dla dowolnej pozycji zabudowy – DN50 Q3 25,0 m3/h o długości zabudowy L=200 lub 270 mm - w ilości 4 szt.Wymagania ogólne dla wszystkich wodomierzy:1) okres trwania gwarancji:a) wodomierze domowe – min. 24 miesiące,b) wodomierze statyczne – min. 24 miesiące,c) wodomierze przemysłowe – min. 24 miesiące,2) Wodomierze muszą być kompletne jeśli chodzi o półśrubunki oraz plomby.3) Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy,4) wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną w roku dostawy, karty katalogowe i deklaracje zgodności,5) wskazana przez zamawiającego ilość wodomierzy musi być dostarczona w komplecie z zamontowanymi na nich modułami radiowymi, 6) dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ.B. Moduły radiowe do systemu radiowegoZamówienie obejmuje dostawę modułów radiowych w następujących ilościach:1) Moduł radiowy przeznaczony do montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza do wodomierzy DN 15 – DN 20 w ilości – 400 szt.2) Moduł radiowy mocowany w oddaleniu od wodomierza do wodomierzy DN 15 – DN 20 w ilości – 546 szt.3) Moduł radiowy mocowany w oddaleniu od wodomierza do wodomierzy DN 25 – DN 100 w ilości – 54 szt. Wymagania szczegółowe dla modułów radiowych zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ.C. Oprogramowanie systemu radiowegoWymagania szczegółowe dotyczące aplikacji, konfiguracji i odczytu modułów radiowych oraz urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych zawarte są w zał. Nr 1 do SWZ.D. SzkolenieWykonawca, w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do przeszkolenia minimum 4 pracowników. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dotyczące oprogramowania systemu radiowego, z części teoretycznej i praktycznej, w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze min. 5 godzin w ciągu 2 spotkań.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38421100-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information