Dostawa paliwa dla KP PSP w Jarosławiu

Order Newsletter: 457133 Position: (oferta nr 3635950)

Client
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
State
podkarpackie
Address
37-500 Jarosław, Morawska 2
Phone
+48(16)3071212, +48784500998
Fax
+48(16)3071221
www
http://www.kppspjaroslaw.itl.pl/
E-Mail
kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl, k.kondracki@kppspjaroslaw.itl.pl
Created
2022-11-24

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu Morawska 2 37-500 Jarosław podkarpackie tel. +48(16)3071212, +48784500998 fax. +48(16)3071221 REGON 650903150 http://www.kppspjaroslaw.itl.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa paliwa dla KP PSP w Jarosławiu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego1/ 18000 litrów ON (Olej napędowy zimowy, temp. blokady zimnego filtra minimum -200C),2/ 3500 litrów Pb95 (etylina bezołowiowa)2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo cysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik, który posiada możliwość potwierdzenia na wydruku wydanej ilości paliwa w przypadku paliwa Olej napędowy. Zamawiający dopuszcza dostawę benzyny bezołowiowej PB95 bez możliwości potwierdzenia ilości paliwa na wydruku z licznika cysterny. Ilość paliwa potwierdzona zostanie dokumentem wydania. 3. Paliwa powinny posiadać odpowiednie świadectwa jakości4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24611100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02