Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie.

Order Newsletter: 457140 Position: (oferta nr 3635946)

Client
Gmina Wołów
State
dolnośląskie
Address
56-100 Wołów, Rynek 34
Phone
71.310 1305
www
http://bip.wolow.pl
E-Mail
sekretariat@wolow.pl
Created
2022-11-24

Gmina Wołów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wołów Rynek 34 56-100 Wołów dolnośląskie tel. 71.310 1305 REGON 931935000 http://bip.wolow.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w obrębie ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-15