„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach”

Order Newsletter: 457141 Position: (oferta nr 3635945)

Client
GMINA BIAŁOBRZEGI
State
podkarpackie
Address
37-114 Białobrzegi, 4
www
www.gmina-bialobrzegi.pl
E-Mail
urzad@gmina-bialobrzegi.pl
Created
2022-11-24

GMINA BIAŁOBRZEGI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA BIAŁOBRZEGI 4 37-114 Białobrzegi podkarpackie REGON 690581761 www.gmina-bialobrzegi.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach”.1) Architektura i konstrukcja: - Roboty ziemne,- Fundamenty,- Konstrukcje żelbetowe, - Roboty murowe,- Strop, posadzki,- Dach ( konstrukcja i pokrycie),- Stolarka okienna, drzwiowa, fasady- Elewacja budynku,- Roboty wykończeniowe wewnętrzne,- Roboty wykończeniowe zewnętrzne.2) Plac wodny wraz z technologią, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,3) Zagospodarowanie terenu: miejsca parkingowe, chodniki, opaska przyścienna, 2 zjazdy z drogi powiatowej, ogrodzenie terenu, nasadzenia zieleni, oświetlenie terenu, monitoring4) Przyłącza: prądu, wody, kanalizacji sanitarnej. Przełożenie linii telekomunikacyjnej oraz światłowodowej.5) Instalacje wewnętrzne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, c.o., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja monitoringu, instalacja klimatyzacji6) Kompleksowe wyposażenie budynku zgodnie z projektami technicznymi, technologicznymi m. in.:a) kręgielnia 4 torowa typu Bowling (Tory kręgielni powinny posiadać światowy certyfikat USBC do gry w Bowling) zgodnie ze specyfikacją,b) sala zabaw dla dzieci o wymiarach minimalnych: 14,40x8,20x5,40m, zgodnie ze specyfikacją,c) ścianka boulderowa dla dorosłych o wym. min 11.76x4,8m zgodnie ze specyfikacją,d) ścianka boulderowa dla dzieci o wym. min. 10,52x4,3m zgodnie ze specyfikacją,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09