Roboty budowlane polegające na odnowieniu wybranych pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w zakresie wymiany wykładziny podłogowej

Order Newsletter: 457144 Position: (oferta nr 3635944)

Client
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
State
łódzkie
Address
97-400 Bełchatów, Czapliniecka 123
Phone
44 63 58 236, 44 63 58 208,
Fax
44 63 58 208
www
www.szpital-belchatow.pl
E-Mail
z.publiczne@szpital-belchatow.pl,
Created
2022-11-24

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Czapliniecka 123 97-400 Bełchatów łódzkie tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208, fax. 44 63 58 208 REGON 000306503 www.szpital-belchatow.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyjednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na odnowieniu wybranych pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w zakresie wymiany wykładziny podłogowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odnowieniu wybranych pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w zakresie wymiany wykładziny podłogowej.2) Szczegółowy zakres prac wraz z obmiarami w oparciu, o który wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej „PFU”), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu do PFU zamawiający uwzględnił dodatkowo rysunek poglądowy pomieszczeń, w których będą odnawiane powierzchnie podłogowe - oznaczony jako Załącznik nr 2.1 do SWZ oraz zdjęcia poglądowe - oznaczone jako Załącznik nr 2.2 do SWZ.3) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information