Adaptacja miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M z dostawą szaf kontenerowych i modułów interfejsu komunikacyjnego

Order Newsletter: 457146 Position: (oferta nr 3635942)

Client
Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
State
małopolskie
Address
31-503 Kraków, Lubicz
E-Mail
przetargi@inig.pl
Created
2022-11-24

Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Lubicz 31-503 Kraków małopolskie REGON 000023136

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Adaptacja miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M z dostawą szaf kontenerowych i modułów interfejsu komunikacyjnego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych oraz modułów interfejsu komunikacyjnego.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39340000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02