UD.24.2022 Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka

Order Newsletter: 457148 Position: (oferta nr 3635941)

Client
Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych
State
łódzkie
Address
90-924 Łódź, Ul. Wólczańska 217
Phone
42 6312717
Fax
42 6366461
E-Mail
malgorzata.saidi@p.lodz.pl
Created
2022-11-24

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych Ul. Wólczańska 217 90-924 Łódź łódzkie tel. 42 6312717 fax. 42 6366461 REGON 000001583

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UD.24.2022 Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 postępowania stanowi Załącznik nr 1.1 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. komunikacji ze studentem w sytuacji kryzysowej dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 postępowania stanowi Załącznik nr 1.2 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. metod aktywizujących w pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 postępowania stanowi Załącznik nr 1.3 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.3 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. prawidłowego formułowania informacji zwrotnej tzw. feedbacku dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 postępowania stanowi Załącznik nr 1.4 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.4 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 postępowania stanowi Załącznik nr 1.5 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.5 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. sposobów obsługi osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6 postępowania stanowi Załącznik nr 1.6 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.6 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w grupie dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 7 postępowania stanowi Załącznik nr 1.7 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.7 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje z zakresu dot. warsztatów rozwijających postawy równościowe dla pracowników Politechniki Łódzkiej edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 8 postępowania stanowi Załącznik nr 1.8 do SWZ.3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia zawiera nr 5 SWZ – wzór umowy.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Zamawiający stosownie do brzmienia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i postanowień ogłoszenia o zamówieniu wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby przeprowadzającej szkolenie, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.8 do SWZ.6. Termin wykonania zamówienia – termin przeprowadzenia edycji poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym, jednak wszystkie szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80500000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02