Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze.

Order Newsletter: 457152 Position: (oferta nr 3635940)

Client
Powiat Kielecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-211 Kielce, Wrzosowa 44
E-Mail
zamowienia.publiczne@pzdkielca.pl
Created
2022-11-24

Powiat Kielecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Kielecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 Kielce świętokrzyskie REGON 291087120

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie i załadunek na piaskarki 3000 Mg mieszankipiaskowo-solnej na Obwodzie Drogowym w Celinach (koło Chmielnika).Wykonanie i załadunek na piaskarki 3500 Mg mieszanki piaskowo-solnejna Obwodzie Drogowym w Łagowie.Wykonanie i załadunek na piaskarki 4000 Mg mieszanki piaskowo-solnejna Obwodzie Drogowym w Stachurze.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 43261100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information