Zakup mieszanek mineralno - asfaltowych

Order Newsletter: 457157 Position: (oferta nr 3635937)

Client
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
41-608 Świętochłowice, Łagiewnicka 76
Phone
+48323451580
Fax
+48323451544
E-Mail
przetarg@mpgk.internetdsl.pl
Created
2022-11-24

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Łagiewnicka 76 41-608 Świętochłowice śląskie tel. +48323451580 fax. +48323451544 REGON 000150998

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup mieszanek mineralno - asfaltowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mieszanek mineralno – asfaltowych według potrzeb Zamawiającego.2. Oferowane przez Wykonawcę mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania techniczne WT-2 2014 część pierwsza.3. Szacunkowa ilość zamówienia:a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-4 – przewidywana ilość ~ 1.400,0 tonb) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 5-6 – przewidywana ilość ~ 100,0 tonc) warstwa ścieralna SMA KR 5-6 – przewidywana ilość ~ 100,0 tond) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – przewidywana ilość ~ 1.500,0 tone) podbudowa z betonu asfaltowego – przewidywana ilość ~ 800,0 ton4. Odległość pomiędzy punktem odbioru materiału, a bazą Zamawiającego nie może być większa niż 25 km (po trasie, nie w linii prostej).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113700-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02