„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” – etap I

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3624593)

Client
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4
Phone
542 824 678
Fax
542 822 061
www
www.szkola1.pl
E-Mail
szkola@szkolanr1.pl
Created
2022-06-10

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyspiańskiego 4 87-700 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie tel. 542 824 678 fax. 542 822 061 REGON 94389000000000 www.szkola1.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” – etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”. – etap I Zakres robót w szczególności obejmuje wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich położonego na działce nr AR_16.1. , w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawki. Budynek szkolny, wpisany do rejestru zabytków pod. Nr A/1222/1-2. Kategoria budynku: IX - Budynek kultury i oświaty. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - budynku pałacu z zespołu pałacowo-parkowego położonego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w zakresie objętym projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt techniczny tom I wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information