Zakup kardiomonitora

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3624501)

Client
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
Phone
757 380 225
Fax
75 738 00 13 75 738 02 01
www
www.zozbol.eu
E-Mail
jablonskir@spzoz.boleslawiec.pl
Created
2022-05-20

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4 59-700 Bolesławiec dolnośląskie tel. 757 380 225 fax. 75 738 00 13 75 738 02 01 REGON 31033800000000 www.zozbol.eu

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup kardiomonitora

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Uzasadnienie do realizacji zadania: ”Zakup kardiomonitora ” Dotyczy: Ustawa z dnia 2 grudnia 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6A do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała chorobę COVID-19 za globalną pandemię wywołaną wirusem SARS-COV-2. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r ( dz. U. z 2020r. poz. 491, z późn.zm) na terenie rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz stale zwiększającą się liczbą zachorowań instytucje państwowe wprowadziły szczególne rozwiązania i regulacje, które mają pomóc w realizacji działań minimalizujących zagrożenia dla życia i zdrowia. W tej szczególnej sytuacji podmioty lecznicze, bezpośrednio zaangażowane w walkę z wirusem jak Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, mogą odstąpić od stosowania ustawy PZP, zważywszy na wyjątkowość sytuacji, którą należy kwalifikować jako nadzwyczajną w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach świadczeń przewidzianych w ustawie: • Ustawa z z dnia 2 marca 2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842 tj ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6 a do zamówień na usługi lub niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego) Powyższy przepis upoważnia zatem Zamawiającego do stosowania odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,- Prawo zamówień publicznych, ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZPSM.966.395.2020.SK (7) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu znajduje się 140 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 25 miejsc respiratorowych oraz 115 miejsc bez respiratorowych. Zaistniała pilna potrzeba zakupu kardiomonitorów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Kardiomonitory niezbędne są do monitorowania funkcji życiowych pacjentów z COVID-19 tj. SpO2, EKG, temperatura, kapnometrię. Monitorowanie tych funkcji życiowych ułatwia personelowi medycznemu opiekę nad pacjentem Mając na uwadze powyższe zastosowanie w/w trybu, stało się zasadne skorzystanie z tego rozwiązania do realizacji zadania: Zakup kardiomonitrów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information