Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”- Postępowanie prowdzone w ramach projektu w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3623059)

Client
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
State
mazowieckie
Address
05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej 65 65
Phone
22 765 71 01; 765 71 21
Fax
22 751 27 07
E-Mail
dzp@szpitaldziekanow.pl
Created
2022-01-14

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65 65 05-092 Łomianki mazowieckie tel. 22 765 71 01; 765 71 21 fax. 22 751 27 07 REGON 00029121000000

I.2) Type of contracting: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”- Postępowanie prowdzone w ramach projektu w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33157800-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information