“Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” w ramach projektu pn.: “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3623048)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
State
mazowieckie
Address
26-700 Zwoleń, Al. Pokoju 5 5
Phone
048 6762038
Fax
048 6762727
E-Mail
1400069@zoz.org.pl
Created
2022-01-14

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Al. Pokoju 5 5 26-700 Zwoleń mazowieckie tel. 048 6762038 fax. 048 6762727 REGON 67020489600000

I.2) Type of contracting: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: “Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” w ramach projektu pn.: “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu wraz z pracami budowlanymi oraz przyłączami niezbędnymi do uruchomienia pracowni. Wymagane parametry tomografu określone zostały w załączniku nr 1 do zaproszenia. Prace budowlane obejmować będą: 1. Wykonanie projektu zmiany zagospodarowania terenu zgodnie z mapką wraz z niezbędnymi przyłączami do celów posadowienia tomografu komputerowego w kontenerze. 2. Wykonanie utwardzenia terenu na powierzchni 70 m2. 3. Ułożenie kostki pod kontener 70 m2. 4. Wykonanie przyłącza komputerowego min. 6 kategorii wraz z osprzętem długość 100 m. 5. Wykonanie przyłącza elektryczne długość przyłącza około 20 m 120 kW. 6. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na odcinku 70 m w tym 3 studzienki kanalizacyjne rewizyjne ( doprowadzenie wody średnica 50 mm, odprowadzenie ścieków100 mm). 7. Posadowienie kontenera na poziomie gruntu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33115000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: ask for price

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information