Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu w ilości około 16.434 zestawów obiadowych w stosunku rocznym – na 2022 rok.

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3623016)

Client
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Gagarina 152 152
Phone
56 648 26 72
Fax
56 650 84 18
E-Mail
ddps.torun@wp.pl
Created
2022-01-12

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Gagarina 152 152 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 56 648 26 72 fax. 56 650 84 18 REGON 87027398000000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu w ilości około 16.434 zestawów obiadowych w stosunku rocznym – na 2022 rok.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa – przygotowanie i dostarczanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w ilości około 16.434 zestawów obiadowych na 2022 rok tj. około 66 posiłków dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz w dniach 13.04.2022r.(śniadanie Wielkanocne) i 20.12.2022r.(Wigilia DDPS) 2. Odbiorca zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy . Z racji zmniejszenia liczby przygotowanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Nabywcy i Odbiorcy. 3. Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań, w tym : - z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml i drugiego dania. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera, lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami ). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze w granicach 67 – 75 stopni Celsjusza. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 5. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość obiadów, temperaturę w chwili dowozu oraz jego walory smakowe i estetyczne. 7. Jadłospis na okres 10 dni roboczych z określeniem gramatury układany będzie przez Wykonawcę i dostarczany Odbiorcy. 8. Odbiorca ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. 9. Wykonawca będzie dostarczał obiady własnym transportem na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Odbiorcę znajdujących się w siedzibie DDPS tj. ul. Rydygiera 30/32 i ul. Gagarina 152 w Toruniu. 10.Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywienia zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego w tym pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych. 11.Posiłki będą dostarczane transportem Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 12:30. do DDPS przy ul. Rydygiera 30/32 i ul. Gagarina 152. 12.W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji dnia pracy DDPS-u dostawa obiadu może odbyć się o innej godzinie , o czym wcześniej Odbiorca poinformuje Wykonawcę. 13.W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 14. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Odbiorcą odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej, 15. Ilość zamawianych obiadów Odbiorca będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 12:00 poprzedniego dnia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: ask for price

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information