Wykonanie kompleksowej usługi na cele realizacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi projektu "Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19".

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3622993)

Client
Uniwersytet Medyczny
State
łódzkie
Address
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4 4
Phone
42 2725937
Fax
42 2725947
www
www.umed.lodz.pl
E-Mail
biurozp@rkt.am.lodz.pl
Created
2022-01-12

Uniwersytet Medyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny al. Kościuszki 4 4 90-419 Łódź łódzkie tel. 42 2725937 fax. 42 2725947 REGON 47307330800000 www.umed.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Uczelnia Publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie kompleksowej usługi na cele realizacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi projektu "Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19".

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi, polegającej na analizie 100 próbek w zakresie: a. Identyfikacji w próbce badanej obecności materiału genetycznego wirusa Sars-cov-2 z wykorzystaniem techniki oceny amplifikacji materiału wirusa w czasie rzeczywistym. Przeprowadzając reakcję RT-PCR, z wykorzystaniem testu wykrywającą minimum sygnały pochodzące z dwu genów wirusa (ORF, S/N) oraz zawierającą kontrolę wewnętrzną reakcji. b. sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus z określeniem genotypu wirusa ( WuHan,delta, omikron….). Przygotowanie biblioteki genomu wirusa z wykorzystaniem protokołu Illumina COVIDSeq, w odczycie 2x150 bp, z głębokością sekwencjonowania minimum 300x c. oceny wariantów enzymów proteolitycznych wirusa sars-cov-2 z identyfikacja zmienności powyższych. Określenie wariantów enzymów proteolitycznych MPro i PLPr d. identyfikacji panelu antygenów zgodności tkankowej HLA dla powyższych. Oznaczenie z wykorzystaniem protokołu MIA FORA NGS FLEX 5 HT HLA wykorzystuje long-range PCR do wychwytywania klinicznie istotnych genów HLA (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 i HLA-DQB1)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 73111000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information