Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3622984)

Client
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
State
pomorskie
Address
81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 1 1
Phone
58 6244599
Fax
58 6244661
www
www.kzg.pl
E-Mail
dgo@kzg.pl, m.szpakowska@kzg.pl
Created
2022-01-12

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" ul. Konwaliowa 1 1 81-651 Gdynia pomorskie tel. 58 6244599 fax. 58 6244661 REGON 19002864300000 www.kzg.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – na warunkach opisanych w umowie, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – unieszkodliwiania odpadów wym. w ofercie Wykonawcy w procesie D 10, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 140 Mg (+/– 10 Mg). Odpady będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania do instalacji prowadzonej przez Wykonawcę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90513300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information