Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620707)

Client
Gmina Wałbrzych
State
dolnośląskie
Address
58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
Phone
074 6655153, 6655154,
Fax
746 655 155
www
www.bip.um.walbrzych.pl
E-Mail
bzp@um.walbrzych.pl,
Created
2021-09-14

Gmina Wałbrzych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wałbrzych Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych dolnośląskie tel. 074 6655153, 6655154, fax. 746 655 155 REGON 57959500000000 www.bip.um.walbrzych.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: •Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj 92 sztuk komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym, 6 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym oraz 6 sztuk monitorów LCD, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2). •Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 294.000,00 zł brutto (w tym VAT) •Parametry techniczne sprzętu komputerowego i inne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia winien być pozbawiony wad prawnych. •Urządzenia, o których mowa powyżej powinny być fabrycznie nowe, a także posiadać wszelkie kable połączeniowe oraz elementy zapewniające instalację urządzeń, oraz spełniać pozostałe wymagania wynikające ze specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do umowy. •Komponenty dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: ask for price

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information