Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620699)

Client
Gmina Borzechów
State
lubelskie
Address
24-224 Borzechów,
Phone
815 111 702
Fax
815 111 024
www
www.borzechow.eu
E-Mail
jarzynka2@op.pl
Created
2021-09-13

Gmina Borzechów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Borzechów 24-224 Borzechów lubelskie tel. 815 111 702 fax. 815 111 024 REGON 53513200000000 www.borzechow.eu

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie”. Jest to budynek po byłej lecznicy weterynarii w Borzechowie. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz STWIORB. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071694/01 z dnia 2021-06-02 2021-06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Zakres prac obejmuje m.in.: 1) Ocieplenie budynku; 2) Wymiana części stolarki okiennej; 3) Tynkowanie i malowanie elewacji; 4) Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych; 5) Odwodnienie; 6) Wymiana systemu orynnowania; 7) Wymiana parapetów; 8) Remont schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych; 9) Remont kominów ponad dachem; 10) Wykonanie szamba; 11) Uprzątnięcia miejsca po robotach, wywozu z utylizacją materiałów po demontażu i rozbiórkach. 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiące złącznik nr 10 do SWZ) oraz wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262690-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information