Zakup i sukcesywne dostawy w okresie do 31 grudnia 2021 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620681)

Client
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1
Phone
22 370 27 44
www
www.uczkin.pl
E-Mail
administracja@uczkin.pl
Created
2021-09-10

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1 02-015 Warszawa mazowieckie tel. 22 370 27 44 REGON 14672610000000 www.uczkin.pl

I.2) Type of contracting: Spółka Prawa Handlowego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i sukcesywne dostawy w okresie do 31 grudnia 2021 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 1 października 2021 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 15 000 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. 2.Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. 3.Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego. 5.Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni. 6.Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. 7.Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta. 8.Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności. 9.Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności. 10.Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 24 miesięcy od faktycznej daty dostawy. 11.Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 12.Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania. 13.Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 14.Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa. 15.Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1). IV. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został sukcesywnie zrealizowany w okresie do 31 grudnia 2021 roku. Dostawy cząstkowe muszą być realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, tj. podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information