„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620680)

Client
Gmina Nędza
State
śląskie
Address
47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 5
Phone
032 410-20-18, 410-20-93
www
www.nedza.pl
E-Mail
ug@nedza.pl
Created
2021-09-10

Gmina Nędza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 5 47-440 Nędza śląskie tel. 032 410-20-18, 410-20-93 REGON 27625847000000 www.nedza.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW (0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information