ZP-381-16/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620660)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
wielkopolskie
Address
64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
Phone
612 927 103
Fax
612 927 102
E-Mail
zam.pub@szamotuly.med.pl
Created
2021-09-09

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły wielkopolskie tel. 612 927 103 fax. 612 927 102 REGON 55382200000000

I.2) Type of contracting: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZP-381-16/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Aparatu usg - 1 szt. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: 1.Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2018. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego. Wskazane w załącznikach ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt stanowił wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33112200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information