Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda-Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy-Kolonia (ew. nr działki 188)

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620646)

Client
Gmina Bielany
State
mazowieckie
Address
08-311 Bielany, ul. Słoneczna 2
Phone
025 7878013 w. 24
Fax
257 878 013
www
inwestycje.ugbielany@onet.pl
E-Mail
ugbielany@poczta.onet.pl
Created
2021-09-08

Gmina Bielany

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bielany ul. Słoneczna 2 08-311 Bielany mazowieckie tel. 025 7878013 w. 24 fax. 257 878 013 REGON 53367600000000 inwestycje.ugbielany@onet.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda-Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy-Kolonia (ew. nr działki 188)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy - Kolonia (nr ew. działki 188) 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.2 Roboty pomiarowe 1.3 Podbudowa 1.4 Nawierzchnia 1.5 Oznakowanie 1.6 Roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót jest uwzględniony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information