Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620634)

Client
Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
State
pomorskie
Address
77-200 Miastko, ul. Wybickiego 30 30
Phone
59 8570902
Fax
59 8570901
www
www.szpitalmiastko.pl
E-Mail
zamowienia@szpitalmiastko.pl
Created
2021-09-07

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ul. Wybickiego 30 30 77-200 Miastko pomorskie tel. 59 8570902 fax. 59 8570901 REGON 22200769700000 www.szpitalmiastko.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu. w związku z COVID-19”. Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg). 2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: a) Mapa do celów projektowych lub zasadniczych – w zależności od potrzeb b) Wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna – w zależności od potrzeb c) Inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania) d) Inwentaryzacja istniejącej zieleni e) projekt techniczny branży drogowej w zakresie remontu istniejącego fragmentu drogi oraz utwardzenia terenu w zatoce wskazanej w załączniku nr 2 - Mapa, oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą przygotowanych do zgłoszenia robót budowlanych, f) projekt budowlany w zakresie instalacji gazów medycznych do zgłoszenia w zakresie: - sieci zewnętrznej tlenu, od zbiornika kriogenicznego do budynku tlenowni, - źródeł gazów medycznych w budynku tlenowni (sprężonego powietrza i próżni) - sieci zewnętrznych gazów medycznych od budynku tlenowni do wskazanych lokalizacji w istniejących budynkach szpitala, w tym do nowoprojektowanych oddziałów z uwzględnieniem pionów g) Projekt budowlany w zakresie lokalizacji i posadowienia nowego zbiornika tlenu h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, i) przedmiary i kosztorysy inwestorskie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: ask for price

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information