Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - dostawa i montaż mebli

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620622)

Client
Gmina Sobótka
State
dolnośląskie
Address
55-050 Sobótka, Rynek 1 1
Phone
071 3162043 do 045
Fax
071 3162123
E-Mail
przetargi@sobotka.pl
Created
2021-09-06

Gmina Sobótka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sobótka Rynek 1 1 55-050 Sobótka dolnośląskie tel. 071 3162043 do 045 fax. 071 3162123 REGON 93193511200000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - dostawa i montaż mebli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia uzupełniającego do Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej (dalej: RCKS) w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach budynku RCKS. Do wyposażenia w budynku są: • hol na parterze, który w jednej ze swoich części pełnił będzie funkcję szatni, kasy biletowej i punktu gastronomicznego, • hol na I piętrze, • 2 garderoby, • 6 biur, • biblioteka z czytelnią, • 2 sale warsztatowo-konferencyjne, • pomieszczenie socjalne, • pomieszczenie obsługi technicznej dla sali widowiskowej, • pomieszczenie serwerowni i archiwum. Szczegółowy opis określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39130000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information