Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pierwszego wyposażenia na inwestycji pod nazwą "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - Etap II" na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3617451)

Client
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
State
mazowieckie
Address
05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 2
Phone
22 7391384
Fax
22 7391368
E-Mail
zp@tworki.com.pl
Created
2021-05-07

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza ul. Partyzantów 2/4 2 05-802 Pruszków mazowieckie tel. 22 7391384 fax. 22 7391368 REGON 00068761700000

I.2) Type of contracting: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pierwszego wyposażenia na inwestycji pod nazwą "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - Etap II" na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał. nr 2 do SIWZ oraz Dokumentacja projektowa - Zał. nr 2.1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego" - Etap II (dalej: Zadanie) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową budynku, budowa obiektów małej architektury, altan, utwardzeń, siłowni plenerowej, przebudowa sieci wewnętrznych na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" (dalej: Przedsięwzięcie) i wyłonienie wykonawcy tej usługi. Obiekt stanowiący przedmiot Zadania znajduje się na terenie rozległego kompleksu szpitalnego w rejonie wjazdu od ul. Sadowej, w strefie intensywnej zabudowy i zagospodarowania. Celem Zadania jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku dotychczas wykorzystywanego w charakterze Poradni oraz Apteki szpitalnej z salami terapeutycznymi i magazynami w piwnicach, na potrzeby Oddziału Dziennego pobytu pacjentów, łącznie z uporządkowaniem przyległego terenu zadrzewionego dawnego sadu na potrzeby horiterapii oraz wykonaniem nowych instalacji wszystkich branż oraz systemów kontroli i monitorowania, zintegrowanych z już istniejącymi instalacjami i systemami ogólnoszpitalnymi, doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zadania, pełne pierwsze wyposażenie obiektu i fizyczne uruchomienie instalacji i systemów oraz przekazanie obiektu w gotowości do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information