Przetarg nieograniczony na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3617437)

Client
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
State
podkarpackie
Address
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22 22
Phone
017 7800146
Fax
017 7800146
www
www.szpital.mielec.pl
E-Mail
w.wegrzyn@szpital.mielec.pl
Created
2021-05-07

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22 22 39-300 Mielec podkarpackie tel. 017 7800146 fax. 017 7800146 REGON 00030863700000 www.szpital.mielec.pl

I.2) Type of contracting: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury medycznej zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: w zakresie konserwacji i przeglądów technicznych: -wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, -nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem, -sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, -sprawdzanie instalacji, kontrola sprawności zaworów, -sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, -testy bezpieczeństwa elektrycznego, -legalizację (jeśli dotyczy), -wzorcowanie (jeśli dotyczy), -kalibrację, -wycenę. naprawy lub wymiany części zamiennych sprzętu medycznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50420000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information