Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614801)

Client
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
State
śląskie
Address
44-217 Rybnik, ul. św. Józefa 30 30
Phone
32 42 236 63
Fax
32 42 235 49
www
zseu.bip.edukacja.rybnik.eu
E-Mail
ekonomikrybnik@wp.pl
Created
2021-04-07

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku ul. św. Józefa 30 30 44-217 Rybnik śląskie tel. 32 42 236 63 fax. 32 42 235 49 REGON 24180809500000 zseu.bip.edukacja.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: SZKOŁA PUBLICZNA

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na trzy zadania: Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i wyposażenia studia fotograficznego”: 1. Cyfrowy aparat fotograficzny – 3 szt., 2. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 3. Karta pamięci – 7 szt., 4. Akumulator – 3 szt., 5. Obiektyw – 1 szt., 6. Torba na aparat – 3 szt., 7. Zestaw filtrów – 1 szt., 8. Statyw – 3 szt., 9. Biurko komputerowe – 1 szt., 10. Krzesło obrotowe – 1 szt. 11. Zestaw lamp studyjnych – 1 szt., 12. Zestaw bezcieniowy – 1 szt., 13. Zestaw do zawieszania tła – 1 szt., 14. Tło– 2 szt., 15. Kamera cyfrowa – 4 szt., Zadanie nr 2 - pn. „Zakup i dostawa drukarki 3 D” : 1. Drukarka 3D – 1 szt., 2. Filament – 15 szt. , 3. Filament – 10 szt. Zadanie nr 3 - pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” : 1. Projektor multimedialny – 1 szt., 2. Ekran do projektora – 1 szt., 3. Drukarka fotograficzna – 1 szt., 4. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 5. Komputer przenośny (Laptop) – 1 szt., 6. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., 7. Zestaw komputerowy – 26 szt., 8. Pakiet Adobe CC – 27 stanowisk, 9. CorelDRAW – 27 stanowisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information