REALIZACJA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH DLA FIZJOTERAPEUTÓW, FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614800)

Client
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
State
mazowieckie
Address
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 99
Phone
022 5693700
Fax
022 5693712
E-Mail
zamowienia.publiczne@cmkp.edu.pl
Created
2021-04-07

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 99 01-813 Warszawa mazowieckie tel. 022 5693700 fax. 022 5693712 REGON 00028909300000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: REALIZACJA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH DLA FIZJOTERAPEUTÓW, FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Realizacja szkoleń praktycznych dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293), w którym wskazano, że osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień, mogą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli uzyskały dokument potwierdzający ukończenie dedykowanego szkolenia teoretycznego i praktycznego zrealizowanego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez CMKP. Celem szkolenia praktycznego jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności podania szczepionki przeciwko COVID-19 w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby, które ukończyły szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej CMKP, mogą zgłaszać się na szkolenie praktyczne organizowane przez uczelnię publiczną prowadzącą kształcenie na kierunku medycznym, z którą CMKP zawarło umowy. Wybór miejsca szkolenia należy do wyłącznej decyzji uczestnika szkolenia. Organizatorzy szkoleń praktycznych prowadzą rekrutację na swoich stronach internetowych i samodzielnie wyznaczają terminy oraz ilość i liczebność szkoleń. Przyjmuje się, że zgodnie z oceną skutków regulacji dotyczącą rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, w roku 2021 planowane jest przeszkolenie nie więcej niż 50 000 osób, co daje średnio 3 125 osób na województwo. Ostateczna liczna osób, które ukończy szkolenie praktyczne uzależniona jest od liczby osób, które ukończą szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej CMKP.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80320000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information