Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614799)

Client
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin"
State
mazowieckie
Address
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 84 84
Phone
022 5459800
Fax
022 6491299
www
www.natolin.edu.pl
E-Mail
przetargi@natolin.edu.pl
Created
2021-04-07

Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin" ul. Nowoursynowska 84 84 02-797 Warszawa mazowieckie tel. 022 5459800 fax. 022 6491299 REGON 01033732900016 www.natolin.edu.pl

I.2) Type of contracting: Fundacja Skarbu Państwa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa ogrodu zimowego w konstrukcji szkieletowej metalowej z elewacją ze szkła do istniejącego budynku dawnej stajni w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 84. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowią następujące dokumenty: 1) Projekt zagospodarowania terenu; 2) Projekt wykonawczy: Architektura, 3) Projekt wykonawczy: Konstrukcja, 4) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne, 5) Projekt wykonawczy: Instalacje sanitarne, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 7) Przedmiar robót, 8) Rzut terenu z naniesioną tymczasową drogą dojazdową oraz miejscem na zaplecze budowy, 9) Rzut budynku dawnej stajni z naniesionym miejscem wykonania tymczasowej przegrody zabezpieczającej pozostałe pomieszczenia w tym budynku na czas budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information