Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614798)

Client
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
State
mazowieckie
Address
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Phone
22 826 99 45
Fax
22 826 99 45
www
https://ibl.waw.pl/
E-Mail
kadry@ibl.waw.pl
Created
2021-04-07

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa mazowieckie tel. 22 826 99 45 fax. 22 826 99 45 REGON 32577100000000 https://ibl.waw.pl/

I.2) Type of contracting: placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej, składającego się z backendu – bazy danych i systemu zarządzania treścią (Con- tent Management System, dalej jako “CMS”) oraz frontendu – do prezentacji treści wi- dzianych przez użytkownika w otwartym dostępie.Unikalne oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie i umieszczenie na serwerze Instytutu Badań Literackich PAN platformy internetowej Słownik tłumaczy z następującymi funkcjami: 1) publikacja biobibliograficznych haseł słownikowych, składających się z: fragmentu biogra- ficznego (dane tekstowe) oraz szczegółowej bibliografii (dane bibliograficzne w kilku równo- ległych i odpowiadających sobie bezpośrednio wersjach językowych), 2) możliwość oznaczania jednostek indeksowych (entities) znajdujących się zarówno w biograficznej, jak i w bibliograficznej części hasła w CMS z wykorzystaniem standardu znaczników XML – TEI (Text Encoding Iniciative), dedykowane cyfrowym projektom humanistycznym) oraz pól bazodanowych-– Zamawiający dopuszcza także możliwość wykorzystania innych, co najmniej tak dobrych jak wskazanych wyżej rozwiązań technologicznych, 3) stworzenie przeszukiwanej na wiele sposobów struktury bazodanowej wraz z intuicyjną wyszukiwarką umieszczoną na stronie głównej 4) połączenie haseł z tzw. treściami kontekstowymi (komentarzy, artykułów, tekstów naukowych, materiałów wizualnych) i zbudowanie między nimi semantycznych powiązań.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information