Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614791)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
713 378 800,
Fax
713 285 048
www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/
E-Mail
zamowienia@rzgw.wroc.pl,
Created
2021-04-07

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Grzybowska 80 00-844 Warszawa dolnośląskie tel. 713 378 800, fax. 713 285 048 REGON 36830257500000 www.wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Państwowa osoba prawna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszego PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, 2) Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, OOŚ i innych, które są niezbędne przed rozpoczęciem robót, oraz przy realizacji robót budowlanych, w tym dotyczące również wycinki drzew, uregulowania spraw własnościowych itd. 3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane [tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 ze zm.], w tym prowadzenie nadzoru autorskiego, 4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45246400-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information