Budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku – Białej w ramach zadania: Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614786)

Client
Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10
Phone
33 472 60 10
Fax
33 497 96 35
www
www.mzd.bielsko.pl
E-Mail
mzd@mzd.bielsko.pl
Created
2021-04-07

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 472 60 10 fax. 33 497 96 35 REGON 70493318000000 www.mzd.bielsko.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku – Białej w ramach zadania: Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej. Zamówienie obejmuje w szczególności: - w części od strony wlotu: rozebranie istniejącej konstrukcji z rur stalowych i budowę nowego mostu żelbetowego, - w części od strony wylotu: rozebranie zewnętrznej warstwy kamiennego sklepienia mostu, następnie odbudowa wraz ze wzmocnieniem konstrukcją żelbetową, - wykonanie robót regulacyjnych w korycie potoku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45221100-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information