Rozbudowa ujecia wody POKRÓWKA - budowa zbiornika wyrównawczego

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614769)

Client
Gmina Chełm
State
lubelskie
Address
22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18
Phone
82 5637363
Fax
82 5637793
www
http://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl
E-Mail
chelmug@poczta.onet.pl
Created
2021-04-07

Gmina Chełm

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 22-100 Chełm lubelskie tel. 82 5637363 fax. 82 5637793 REGON 53239800000000 http://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa ujecia wody POKRÓWKA - budowa zbiornika wyrównawczego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ujęcia wody „Pokrówka” Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę ujęcia wody "Pokrówka" o drugi zewnętrzny zbiornik stalowy o pojemności 300 m3 wraz z technologiczną siecią wodociągowo - kanalizacyjną i elektryczną sterowniczą z podłączeniem go do istniejącego układu technologicznego, w tym: 1) Nowy zbiornik retencyjny: • stalowy (stal niskowęglanowa), cylindryczny, ocieplony termicznie o parametrach: - średnica wewnętrzna 8,5 - 8,6 m, - wysokość całkowita 6,5 – 6,6 m, - pojemność całkowita V= 300 m3, - pojemność czynna Vc= 300 m3, • zbiornik ma być wyposażony od góry we właz, komin wentylacyjny i króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku, w dolnej części płaszcza zamontowany właz rewizyjny. 2) Układ sterowania pracą pomp: w zbiornikach należy zastosować: • miernik (sterownik) z możliwością pomiaru co najmniej 5 poziomów wody, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, wizualizacją aktualnego poziomu zwierciadła , z wyjściem przekaźnikowym dla każdego z mierzonych poziomów (poziom suchobiegu zestawu pompowego II stopnia, poziom załączania pomp głębinowych, poziom roboczy, awaryjny), • sondy prętowe ze stali kwasoodpornej ( połączenia prętów na tulejki) z głowicami montowane od góry zbiornika, alternatywnie dopuszcza się zamontowanie sond konduktometrycznych, • sochobieg w zbiornikach zabezpieczyć poprzez wyłącznik pływakowy, 3) W części elektrycznej i AKPiA: • wykonanie nowego układu sterowania praca pomp za pomocą sond prętowych zanurzonych w obu zbiornikach i podłączenia go do automatyki w budynku. 4) Studnie i pompy głębinowe – pozostawia się istniejące pompy głębinowe przy jednoczesnej modernizacji studni polegającej na: • przebudowie studni poprzez demontaż istniejących obudów betonowych i zamontowanie naziemnych prefabrykowanych obudów z podgrzewaniem elektrycznym dla studni głębinowych, • wymianę rur tłocznych i filtracyjnych, • zamontowanie nowego miernika poziomu wody do ciągłego pomiaru lustra wody w studni, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed suchobiegiem dla każdej z pomp, współpracującego z sondą hydrostatyczną z wyjściem 4-20 mA, miernik ma posiadać wizualizację poziomu wody. 5) Sieci między obiektowe na terenie SUW: • sieci kanalizacji na terenie SUW należy wykonać rurociągi kanalizacji odpływowej, spust i przelew z projektowanego zbiornika, rury PE110 do studni (Sp1), studnia prefabrykowana Dn425 PE 2 szt. (Sp1 i Sp2) oraz rury PVC kanalizacyjne pomiędzy studniami Sp1 i Sp2, • studnię Sp2 projektuje się na istniejącej rurze odpływowej PCV 160. • sieci wodociągowe: rurociągi od i do nowego zbiornika z rur PE110 i kształtek ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania.., • wymiana podziemnego przewodu instalacji chlorowania od budynku ujęcia do komory zasuw na nowy rurociąg PE 20 prowadzony w rurze osłonowej PVC o średnicy 63 mm. 6) Armatura i pozostały osprzęt – pozostaję bez zmian opomiarowanie przepływu wody surowej przy pompach głębinowych – pompa nr 1 – wodomierz kołnierzowy DN 125 – 1 szt., - pompa nr 2 – wodomierz kołnierzowy DN 100 – 1 szt. 7) Po rozbudowie ujęcia wody należy przeprowadzić rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 8) Demontaż ogrodzenia terenu z siatki stalowej o wys. 1,5 m na słupkach stalowych (154,3 mb) oraz montaż nowego ogrodzenia z siaki stalowej ocynkowanej wys. 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50 mm (162,8 mb) 9) Utwardzenie drogi dojazdowej do studni nr 3 kruszywem łamanym – warstwa dolna frakcja 31,5/63 mm grub. 15,0 cm po zagęszczeniu, - warstwa górna frakcja 4/31,5 mm o grub. 12 cm po zagęszczeniu – 468,4 m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information