Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją projektu pn. „Adaptacja części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek – Akademia Malucha” w gminie Grunwald”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614768)

Client
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-107 Gierzwałd, Gierzwałd 33 33
Phone
89 642 69 00
Fax
89 642 69 21
E-Mail
artur.wilczek@op.pl
Created
2021-04-07

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33 33 14-107 Gierzwałd warmińsko-mazurskie tel. 89 642 69 00 fax. 89 642 69 21 REGON 51074323200000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją projektu pn. „Adaptacja części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek – Akademia Malucha” w gminie Grunwald”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją projektu pn. „Adaptacja części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek – Akademia Malucha” w gminie Grunwald” zostaje podzielony na dwie części: 1) Część I – polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczeń istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku na działce nr 337, w gminie Grunwald, na wykonanie których został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o wydanie pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe – 1 kpl. b) Wykucie z muru stolarki - 1 kpl. c) Otwory na okna i drzwi – 1 kpl. d) Ścianki działowe – 1 kpl. e) Podkłady pod posadzkę – 1 kpl. f) Tynki – 1 kpl. g) Warstwy wyrównawcze pod posadzki – 1 kpl. h) Roboty wykończeniowe – 1 kpl. i) Drzwi wewnętrzne – 1 kpl. j) Roboty zewnętrzne – 1 kpl. k) Schody wejściowe – 1 kpl. l) Instalacja elektryczna – 1 kpl. ł) Instalacje sanitarne – 1 kpl. m) Centralne ogrzewanie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information