Usługa ubezpieczenia Gminy Strzegom

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614752)

Client
Gmina Strzegom
State
dolnośląskie
Address
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 38
Phone
(074) 856-05-99
Fax
(074 ) 856-05-16
www
www.strzegom.pl
E-Mail
strzegom@strzegom.pl
Created
2021-04-07

Gmina Strzegom

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Strzegom ul. Rynek 38 38 58-150 Strzegom dolnośląskie tel. (074) 856-05-99 fax. (074 ) 856-05-16 REGON 89071837200000 www.strzegom.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ubezpieczenia Gminy Strzegom

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem ubezpieczenia jest: PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 2. 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – obowiązkowe 6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – dobrowolne 7. Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET II: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej związane ze spełnieniem wymogu określonego z art. 125 ustawy o odpadach

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information