Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614748)

Client
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
State
pomorskie
Address
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74 74
Phone
58 3201032, 3200220, 3023282
Fax
58 3458235
www
www.gznk.pl
E-Mail
nz@gznk.pl
Created
2021-04-07

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 74 80-254 Gdańsk pomorskie tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 fax. 58 3458235 REGON 19281776900000 www.gznk.pl

I.2) Type of contracting: Samorządowy Zakład Budżetowy - Zarządzanie Nieruchomościami

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków wielorodzinnych przy ul. Wolności 12, 80-541 Gdańsk, dz. nr 276/3, 282/3, 276/4, obręb 060, jedn. ewid. 226101_1m. Gdańsk oraz przy ul. Wilków Morskich 5, 80-544 Gdańsk, dz. nr 108, 109, 253/3 obręb 060, jedn. ewid. 226101_1m. Gdańsk. I. Opis budynków, zakres robót: 1. ul. Wolności 12 Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wybudowany na początku XX wieku. Plan budynku oparty jest na rzucie prostokąta. Elewacja wschodnia styka się z budynkiem przy ul. Wolności 11, a od zachodniej strony z budynkiem przy ul. Wolności 13. Budynek wybudowany w technologii murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne wykonane zostały na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 42 cm. Ławy fundamentowe z cegły. Stropy między kondygnacyjne wykonane w konstrukcji drewnianej. Więźba dachowa drewniana, stolcowa. Dach dwuspadowy kryty papą. Elewacja frontowa posiada zdobienia architektoniczne. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:  wodno – kanalizacyjna (woda zimna), pobór wody z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci sanitarnej,  energii elektrycznej,  gazową. Parametry budynku:  powierzchnia zabudowy: 273,59 m2,  powierzchnia użytkowa - 848,3 m2,  kubatura: 3822 m3. Długość elewacji:  północno-wschodniej – 25,28 m,  południowo-wschodniej – 25,28 m,  wysokość budynku – 14,27 m. 2. ul. Wilków Morskich 5 Budynek mieszkalny wielorodzinny parterowy, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem, wybudowany pod koniec XIX w. Bryła budynku oparta jest na prostokącie. Budynek został wykonany w technologii murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 38 cm. Stropy międzykondygnacyjne – drewniane – belkowe. Dach – drewniany kryty dachówką, dwuspadowy. Stolarka okienna o zróżnicowanych podziałach drewniana i PCV. Drzwi do budynku płycinowe, drewniane. Parametry budynku: - Powierzchnia zabudowy– ok. 156,95 m2, - powierzchnia użytkowa - 199,45 m2, - Kubatura - ok. 1323 m3, - Długość elewacji- północnej i południowej - 9,62 m, - Długość elewacji- wschodniej i zachodniej - 16,31 m, - Wysokość budynku do wierzchniej warstwy stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową – 7,21 m, Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: - wodno–kanalizacyjna (woda zimna), pobór wody z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci sanitarnej, - energii elektrycznej, - gazową. 3. Zakres robót obejmuje między innymi:  roboty przygotowawcze: rozbiórkowe, ziemne i demontażowe, w tym skucie cokołu i tynków,  wykonanie izolacji poziomej i pionowej,  docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz do poziomu terenu,  wykonanie opaski z kostki granitowej oraz opaski żwirowej,  roboty tynkarskie,  roboty murarskie, w tym zszycie spękań muru,  roboty malarskie, w tym elewacji i okapu dachu,  renowacja elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych metodami sztukatorskimi,  wykonanie opierzeń detali i okapu elewacji,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z doświetlaczami piwnicznymi,  remont i naprawę schodów wejściowych betonowych,  remont i naprawę płyt balkonowych i balustrad,  wymianę orynnowania i rur spustowych,  świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynki znajdują się na terenie zespołu architektonicznego (urbanistycznego) osady portowej w Nowym Porcie w Gdańsku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 846 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 08 czerwca 1982 roku – obecnie pod nr. 1013. Budynki uznane za obiekty o wartościach kulturowych objęte są ochroną konserwatorską – ochronie podlega historyczny charakter budynków oraz detal architektoniczny. Zakres projektu nie obejmuje wnętrz budynków oraz nie ingeruje w strukturę obiektów. Ilość mieszkań nie zmienia się oraz sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information