SVA/G/4620-6/2020: Dostawa wyposażenia pracowni analitycznych dla zadania nr 12639: Budowa budynku administracyjno- biurowo- magazynowego- modernizacja składu MPS- laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614741)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2021-04-07

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA/G/4620-6/2020: Dostawa wyposażenia pracowni analitycznych dla zadania nr 12639: Budowa budynku administracyjno- biurowo- magazynowego- modernizacja składu MPS- laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestoriów wraz z montażem jako wyposażenie pracowni analitycznych, na potrzeby nowobudowanego laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu. Dygestoria należy wykonać zgodnie z w dokumentacją techniczną, w której szczegółowo opisano wymagane parametry i charakterystykę urządzeń oraz ich lokalizację - stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić Tabelę elementów rozliczeniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i złożyć ją jako załącznik do oferty. Wykonawca musi posiadać wymagane dokumenty jakościowe i techniczne do dygestoriów takie jak: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe i itp. Miejsce dostawy: Jednostka Wojskowa 01 – Dębogórze. Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości zwiększenia do 20 % zakresu przedmiotu Umowy określonego w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information